Tarieven

We starten altijd met een intakegesprek, waarin we de coachvraag helder maken. Tevens kunnen we in het gesprek kijken welk coachingstraject het beste bij jou past. Het intakegesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

 

Jongen met rugzak en handen omhoog

 

Tarieven

Coaching duurt anderhalf uur per sessie.
Voor particulieren is 95 euro per uur incl.
btw

Voor bedrijven en workshops voor kleine teams en groepen geldt een tarief op offerte basis

 

Tegemoetkoming in kosten kan door:

Belastingaftrek voor particulieren

Vaak kunnen kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding afgetrokken worden van de belasting. Dit is mogelijk onder de post ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Er zijn een aantal voorwaarden aan deze gebonden verbonden.

 

Via het werk

Veel werkgevers zien het belang van goede coaching voor hun medewerkers. Daarom is de kans aanwezig dat in jouw cao een bedrag is opgenomen voor coaching.

 

Bedrijfsarts

In het kader van preventie van burn-out en voorkoming van langdurig ziekteverzuim is soms ook vergoeding mogelijk. Neem daarover contact op met je bedrijfsarts of de Arbodienst van je bedrijf.

 

Het UWV en GEMEENTE

Als je een uitkering hebt, kun je bij uitkeringsinstantie UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie.

 

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Trajecten
Ontwerp je eigen levensplan

Dit coachingstraject bestaat uit 8 tot 10 coachgesprekken van ca. 1,5 uur. Hierbij krijg je  een schrift, een tekenpen, en de mogelijkheid om je eigen Power poster te maken. Aan het eind krijg je een gebundeld eindverslag van het traject.

 
Het korte traject met TMA

De Talent Motivatie Analyse basis bestaat uit de test, een besprekingsgesprek en een uitgebreide eindrapportage en eventueel nog een vervolggesprek voor verdere stappen. Er zijn diverse mogelijkheden om de Talent Motivatie Analyse verder uit te breiden met onder meer een competentie- en/of capaciteitenanalyse.

 
Kort traject, Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik

Dit traject bestaat uit 4 coach gesprekken van ca. 1,5 uur. Hierbij kunnen we gebruik maken van kernkwadranten en enneagram, afhankelijk van wat je wilt onderzoeken. Aan het eind krijg je een  gebundelde rapportage van het traject.

 
APK gesprekken

Coachgesprek van ca. 2 uur. Deze zijn in te zetten als je al een coachtraject hebt gevolgd en er onderwerpen wat zijn vervaagd die weer even wat aandacht nodig hebben, of die je nader wilt bekijken. Ook kunnen deze gesprekken ingezet worden als je een andere coachvraag hebt.

 
Uitdagende Workshops voor kleine teams of groepen

Coachingsworkshops met verschillende thema’s zoals: het beste uit jezelf halen, kernkwadranten, onder de schil en wie ben jij? Actieve workshops met o.a visual thinking en doing, en creatieve input. 

“Memento Vivre, Vergeet niet te leven”